Johan De Witt

Conferentie 2020
 

Stellingen

Defensie is in grote mate afhankelijk van de industrie

25 Jun 2020

 
Defensie is in grote mate afhankelijk van de industrie, voor wat betreft kennis, innovatie en strategisch handelingsvermogen.

Het virus drijft ieder land terug naar staatsteun voor die eigen industrie, wat op zich goed kan zijn. Maar hoe behouden we de ruimte om daarnaast ook internationaal samen te blijven innoveren? Is dat nog mogelijk in het ongelijke speelveld dat nu ontstaat? Hoe beïnvloedt dit ongelijke Europese speelveld de operaties van CZSK?
 

Laatst vernieuwd: 25 Jun 2020 om 12:28

Terug

Commentaren

Flip IT
door Jan Willem Faessen op 18 Aug 2020 om 17:06
De industrie kan ook in zekere mate afhankelijk zijn van defensie.
Wat nu als “staats-steun” niet in de traditionele € wordt uitgekeerd, maar in co-creatie en co-operatie?
Hoe zeer heeft defensie bij kunnen dragen aan de “vitale” beroepen en/of bedrijven in de afgelopen periode? Welk effect heeft dat op de veerkracht en weerbaarheid van de staat, de bevolking en haar bondgenoten !? Virussen (digitaal of humaan) blijken al decennia de meest incapacitating agents. Andere industrieën en andere missies voor de toekomst !?
Managing Director Navtrain International
door Kees Kuenen op 27 Aug 2020 om 08:24
In NL zijn we niet zo van de defensie als het op budget-prioriteit aankomt. Dat onze Maritieme defensie-industrie tot de top in de wereld hoort weten weinigen. Je ziet nu een tweedeling in de EU ontstaan v.w.b. deze industrieën: Zuidelijke landen, met name Frankrijk-Italië, met grote consolidatie-plannen en de Noordelijke landen met DU, NL en Scandinavië. Hier moet de grote consolidatie nog beginnen. Waar ‘t eindigt? Grappig dat Thales-NL er tussen in zit.
De Marine is zeker voor hun hoogwaardige schepen afhankelijk van deze industrie, anders moeten ze van de plank kopen. We hebben op deze manier altijd de kosten kunnen drukken en essentiële kennis in huis kunnen houden.

Toevoegen commentaar
Onderwerpen
De wereld draait ondertussen gewoon door. >>>
25 June 2020 12:28
Defensie is in grote mate afhankelijk van de industrie >>>
25 June 2020 12:28
Brexit en de Noordzee >>>
25 June 2020 12:28
Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
Bolidt
KPN
DeltametaalStichting Ondersteuningsfonds NISS
Admiraal van Kinsbergenfonds
Stichting Helden der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst
Directie der Oostersche Handel en Reederijen
Vereeniging de Prins Hendrik Stichting