Johan De Witt

Conferentie 2020
 

Conferentie 2020

Helaas heeft de Johan de Wittconferentie in 2020 niet plaats gevonden ivm het Coronavirus. 

De opzet was:
 

Hoe gaat de Europese Marine onze nationale belangen veiligstellen?

Johan de Witt draait door…


Dit jaar is de elfde keer dat de Johan de Witt Conferentie wordt gehouden . Elf is het gekkengetal, daarom hebben we besloten om de Johan de Witt Conferentie eens flink door te laten draaien met: “Johan de Witt Draait Door”. Een groot aantal gasten, onder leiding van een talkshowmaster, laten daarbij hun licht schijnen op de toekomst van de marine. We doen daarbij of het 75 jaar later is onder het centrale thema: Hoe gaat de Europese Marine onze nationale belangen veiligstellen?

Is de maritieme vrijheid ook voor de komende decennia vanzelfsprekend, nu we 75 jaar bevrijding vieren? Wat is daarbij dan de rol van onze Koninklijke Marine? Op welke taken moet zij zijn berekend? Wat moeten we doen om dat te bereiken? Tijdens ‘Johan de Witt draait door’ stellen we verschillende experts aan tafel vragen, om dat beeld te krijgen. Daarnaast laten we ruimte aan marine-jongeren, om hun visie op de toekomst van de Koninklijke Marine te schetsen. In lijn met het centrale thema, stellen we ons de volgende vragen tijdens ‘Johan de Witt draait door’:
 
  • Hoe ziet het maritieme speelveld over vijfenzeventig jaar eruit?
Hoe ziet de wereld eruit? Welke rol speelt de industriepolitiek hierbij? Is naast de Verenigde Staten en China, Europa ook een wereldmacht geworden? Of is het nog steeds een verzameling landen die economisch succesvol samenwerkt, maar geen vuist kan maken? Wat zijn de nieuwe krachtsverhoudingen en waarop zijn die gebaseerd? Wat betekent dat voor de Koninklijke marine?
 
  • Wat betekent dit beeld voor ons maritieme veiligheidsdenken?
Moeten Europese landen meer de handen ineenslaan, om de gezamenlijke maritieme en handelsbelangen te verdedigen? De Koninklijke Marine is bij uitstek het krijgsmachtdeel, dat bij internationale samenwerking vooroploopt. Hoe kunnen we in dit speelveld een evenwichtige Europese marine vormen? Moeten we gaan specialiseren? Blijft daarbij ruimte voor soevereiniteit en technologische ontwikkeling?
 
  • Wat voor mensen en middelen hebben we nodig om die uitdagingen aan te gaan?
We weten aan de hand van de eerste twee vragen, welke bedreigingen we zien en welke (Europese) samenwerkingsvorm daarbij past? Welke technologieën gaan zich daarbij de komende vijfenzeventig jaar ontwikkelen? Zijn lessen uit het verleden te trekken? Op welke manier moeten wij ons daarop voorbereiden? Wat voor marine past daarbij, zowel qua mens als organisatie?

Aan het einde is het 75 jaar later…
Als afronding van de conferentie, als we het antwoord op bovenstaande vragen hebben geformuleerd, sluiten we de ‘Johan de Witt draait door’ af met een maritiem veiligheidsscenario dat zich over 75 jaar heeft ontwikkeld. Daarbij lossen de aanwezige experts, met steun van het publiek, de maritieme dilemma’s van de toekomst op. Hierbij draagt ieder vanuit zijn eigen rol een deel van de oplossing aan.

Afronding aan boord
Zoals inmiddels gebruikelijk zal de Koninklijke Marine na afloop van de conferentie weer onze gastheer zijn tijdens de openingsreceptie van de Wereldhavendagen, aan boord van een van Zijner Majesteits schepen. De conferentie vindt plaats op donderdagmiddag 3 september in Rotterdam.
 
Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
Bolidt
KPN
DeltametaalStichting Ondersteuningsfonds NISS
Admiraal van Kinsbergenfonds
Stichting Helden der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst
Directie der Oostersche Handel en Reederijen
Vereeniging de Prins Hendrik Stichting