Johan De Witt

Conferentie 2019
Rotterdam

laatste nieuws

PERSBERICHT 12-7-2019

Serieus spel rond China

Nog enkele kaarten beschikbaar voor Jubileumeditie Johan de Witt Conferentie 2019

De verhoudingen tussen Nederland en China beginnen steeds serieuzer te worden. Waarbij op dit moment spanning bestaat tussen enerzijds de rol van China als handelspartner en anderzijds haar expansiedrift op zee. Dit is een complexe paradox, die lastig is te duiden in een boek of een verhaal. Daarom is gekozen om dit onderwerp, tijdens de tiende editie van de Johan de Witt Conferentie, te behandelen in de vorm van een ‘serious game’.
De ‘Serious Game’ wordt in twee fasen gespeeld, ieder met een eigen scenario. Jonathan Holslag leidt als Chinakenner de scenario’s apart in, waarna deze live op het podium worden gespeeld. Daarbij wordt het spel ondersteund door filmbeelden van incidenten en nieuwsfeiten. Jonathan zal ook een politiek-militaire synthese verzorgen, die de basis voor de policy discussion van het expertpanel vormt.
Klinkende namen
Tijdens de game wordt gewerkt met twee teams, het blue-team en het red-team. Het blue-team vertegenwoordigt de Nederlandse besluitvormers. In dit team worden de rollen van een militair, diplomaat, handelsman en sinoloog vervuld door Vice-admiraal Ben Bekkering, voormalig ambassadeur in China Flip de Heer, Heineken topbestuurder René Hooft Graafland en politiek filosoof en strateeg Ties Dams. Het red-team vertegenwoordigt Chinese besluitvormers en kent ongeveer een gelijke samenstelling. De rollen in dit team worden ingevuld door kapitein-ter-zee b.d. Jeroen Franken, China-kenner en oud-bankier Henk Schulte Nordholt en Clingendael-wetenschapper Frans Paul van der Putten in de rol van diplomaat. De presentatie van de game ligt in handen van journalist en voormalig presentator van (onder andere) Brandpunt Liesbeth Staats.

Blue- versus red-team
De teams krijgen bij elk scenario enkele dilemma’s voorgeschoteld, waarover moet worden beslist. Daarbij krijgt het publiek een interactieve rol: voor elke beslissing in het spel wordt de zaal geraadpleegd. Elke keuze van het blue-team (Nederland) leidt daarbij tot een of meer consequenties vanuit het rode team, dat China vertegenwoordigt. Die kunnen gevolgen hebben voor noodzakelijke capaciteiten, maar ook over de operationele inzet: de rules of engagement.

Expertpanel
De consequenties van de beslissingen van de beide teams leiden tot aanbevelingen die in een paneldiscussie worden voorgelegd aan experts, die in de gemodereerde policy discussion vervolgens de consequenties voor de Koninklijke marine bespreken. Daarbij is onder andere Han ten Broeke (HCSS) bereid gevonden, om samen met enkele kamerleden de middag analyseren. 
Inschrijven

De Johan de Witt conferentie wordt op donderdag 5 september gehouden in het splinternieuwe auditorium in het KPN-hoofdkantoor op de Wilheminakade in Rotterdam. De conferentie wordt daarna, traditiegetrouw, afgesloten aan boord van Zr.Ms. Rotterdam, die voor de Wereldhavendagen in de haven van Rotterdam ligt afgemeerd. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
 

Inschrijven
Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
Bolidt
KPN
Deltametaal


Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's-Lands Zeedienst
Admiraal Van Kinsbergenfonds